Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

 18개의 리뷰
  Lê Văn Hưu, P. Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hoá, Vietnam오시는 길
Edit Listing

웹사이트 
dbdhss.edu.vn

소셜 미디어 
도시: Sầm Sơn
이웃: P. Bắc Sơn
행정구역: 타인호아 성
나라: 베트남

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn 회사는 Sầm Sơn에 있습니다. Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn 회사는 중등 교육, 교육 분야의 회사입니다. 회사에 0169 391 6123로 연락하실 수 있습니다. Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn에 관한 자세한 정보는 dbdhss.edu.vn에서 보실 수 있습니다.
카테고리 :일반 중등 교육, 교육.
ISIC 코드:85, 8521.

소셜 미디어

검토 수

인기

3366991212151518182015201620172018514.19325.4420157250.73276.72201613487.27130.56201718723.818.772018구글

평가

5 평균 별점

112233445520152016201720184.3103.17116.8720154.5281.06112.920164.8458.94106.9620174.7636.83108.942018구글

구글

4.7 평균 별점

0123456789101112131414380.0112.35266.8189.68266.8167.0014.6244.32014.6221.651 별점2 별점3 별점4 별점5 별점

중등 교육근처 Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

더 보기