Trường Đại Học Tài Chính Kế Toán

 41개의 리뷰
  La Hà, Tư Nghĩa District, Quang Ngai, Vietnam오시는 길
Edit Listing

웹사이트 
www.tckt.edu.vn

소셜 미디어 

이메일 
info@tckt.edu.vn

도시: 꽝응아이
이웃: La Hà
행정구역: 꽝응아이 성
나라: 베트남

Trường Đại Học Tài Chính Kế Toán 회사는 꽝응아이에 있습니다. Trường Đại Học Tài Chính Kế Toán 회사는 고등 교육 (칼리지 및 대학) 분야의 회사입니다. 회사에 055 3845 578로 연락하실 수 있습니다. Trường Đại Học Tài Chính Kế Toán에 관한 자세한 정보는 www.tckt.edu.vn에서 보실 수 있습니다. 회사에 이메일 으로 연락하실 수 있습니다.
카테고리 :대학 교육.
ISIC 코드:8530.

소셜 미디어

검토 수

인기

55101015152020252530303535404020152016201720181014.19340.29201524250.73190.57201634487.2783.63201741723.818.772018구글

평가

5 평균 별점

112233445520152016201720184103.17122.8120154.2281.06118.8520164.2458.94118.8520174.2636.83118.852018구글

구글

4.2 평균 별점

02468101214161820222425380.0112.357116.9289.68473.0867.0358.4644.32243.8521.651 별점2 별점3 별점4 별점5 별점

고등 교육 (칼리지 및 대학)근처 Trường Đại Học Tài Chính Kế Toán

더 보기